Niepełnosprawni w 2008 r. zapłacą składki do ZUS…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

gru 28, 2007


Tysiące rencistów prowadzących działalność gospodarczą mają czas do 8 stycznia, by zarejestrować się na nowo w ZUS. Muszą także zgłosić się w PFRON.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, którzy grudniowe pensje wypłacają w styczniu, już teraz mają opłacić wyższe składki. Renciści pracujący na swoim wyższe składki zapłacą dopiero w lutym, już jednak muszą załatwić formalności w ZUS.

Jedni i drudzy będą się także ponownie rejestrować w warszawskim biurze PFRON. Rejestracja rozpoczyna się dopiero 2 stycznia i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Tak, by pierwsze refundacje trafiły bez zwłoki do przedsiębiorców, którzy już w styczniu zapłacą składki w pełnej wysokości. Opóźnienie może oznaczać upadek wielu firm, które nierzadko działają na granicy opłacalności.

Dotychczas pomoc, z jakiej korzystali niepełnosprawni i przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych, polegała na zwolnieniu ich z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Od początku 2008 r. ta pomoc będzie polegała na refundacji składek. Oznacza to, że pracodawca, który chce się ubiegać o refundację, zobowiązany zostanie do terminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych, i to w pełnej wysokości. Dopiero wtedy będzie mógł się zwrócić do PFRON o ich refundację, składając dwa rodzaje dokumentów: miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Przepisy już są

Ukazały się już w Dzienniku Ustaw wyczekiwane przez niepełnosprawnych i ich pracodawców rozporządzenia. Minister pracy 13 grudnia podpisał, a 24 grudnia zostały opublikowane trzy rozporządzenia: w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą (DzU nr 240, poz. 1754-1756).

Nowe przepisy zawierają oddzielne dla każdej formy prowadzonej działalności wnioski o refundację.

Więcej Rzeczpospolita.