Pfron dopłaci do pensji…

Gazeta Prawna , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

sty 11, 2008


PFRON zapłaci za wynagrodzenie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są zatrudnione w zakładach aktywności zawodowej.

PFRON dofinansuje wydatki zakładów aktywizacji zawodowej, których dotychczas nie ponosił. Ta korzystna zmiana dla zakładów wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. nr 242, poz. 1776). Dzisiaj weszło ono w życie. Fundusz zapłaci za wynagrodzenie osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do wysokości 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ze środków Funduszu zostaną pokryte m.in. wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe, składki należne od pracownika i pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników.

Inną nowością wynikającą z rozporządzenia jest możliwość zaliczenie do wskaźnika zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Więcej Gazeta Prawna.