Mniej firm będzie zatrudniać niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 14, 2008


Nowy sposób finansowania składek na ZUS niepełnosprawnych wydłuży czas oczekiwania na pieniądze z PFRON i zwiększy koszty działalności firm.

Pracodawcy, którzy chcą otrzymać refundację składek na ZUS, będą musieli złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne informacje o wynagrodzeniach, składkach na ubezpieczenie społeczne i stopniach niepełnosprawności każdego zatrudnionego niepełnosprawnego. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje bowiem nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754).

– Druki, które należy składać do ZUS,’ są bardzo skomplikowane. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają niewiele osób, sami nie będą w stanie ich wypełnić. Z kolei w przypadku dużych przedsiębiorstw spowoduje to dodatkowe koszty – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zdaniem pracodawców, nowa procedura finansowania składek na ZUS spowoduje, że czas przeznaczony na wypełnienie i przesłanie informacji do Funduszu zwiększy się kilkakrotnie. W niektórych przypadkach pracodawcy będą zmuszeni zatrudnić dodatkowe osoby. Koszt takiej obsługi nie będzie refundowany. Poniesie go wyłącznie firma. Dodatkowo firmy, które chcą ubiegać się o refundację, a dotychczas nie były zgłoszone w Funduszu, muszą zarejestrować się w warszawskiej centrali PFRON.

– Pracodawca powinien mieć możliwość dokonania rejestracji w oddziale PFRON właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – uważa Grzegorz Niechciał, właściciel firmy PEK-System.

Opóźnienia w rejestracji mogą spowodować, że pracodawcy później otrzymają zwrot składek. Zdaniem POPON, dla wielu firm o słabej kondycji finansowej może to oznaczać nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.

Więcej Gazeta Prawna.