Renty już nie z ZUS…

Gazeta Prawna , autor: ŁUKASZ GUZA , oprac.: GR

sty 14, 2008


Orzekaniem o niepełnosprawności mają się zająć wyłącznie powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania. PFRON może stracić dotacje budżetowe, a urzędy, które nie będą zatrudniać niepełnosprawnych, będą karane finansowo.

Czy rząd zamierza opracować nowy projekt ustawy o integracji osób niepełnosprawnych

– Tak. A najważniejszym celem nowej ustawy będzie wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. W Polsce tylko niecałe 20 proc. tych osób jest aktywnych zawodowo, w UE – 50 proc. Trzeba więc wprowadzić takie przepisy, które zachęcą pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, a ich samych do podjęcia pracy. a Ale jak ich do tego zachęcić

– Najczęściej niepełnosprawni nie chcą podejmować pracy, bo boją się, że utracą prawo do renty. Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, jak wyrwać się z tej pułapki rentowej. Można to robić przez konkretne zachęty, na przykład comiesięczny dodatek komunikacyjny. Mógłby to też być system łączenia zatrudnienia z pobieraniem renty, który byłby najbardziej korzystny dla osób niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie, a najmniej – dla osób uporczywie uchylających się od podjęcia pracy, mimo posiadania takiej możliwości. Rozważam zaproponowanie w stosunku do takich osób sankcji w postaci obniżenia świadczenia nawet o połowę. Naszym zamierzeniem nie jest jednak karne obniżanie świadczeń jako założenie systemowe, ale takie ustalenie wysokości rent i zasad ich przyznawania, aby niepełnosprawnym zdolnym do pracy opłacało sieją podejmować. Długofalowym skutkiem takiego rozwiązania ma być skierowanie środków do osób najbardziej potrzebujących, czyli całkowicie niezdolnych do pracy.

Więcej Gazeta Prawna.