Czy pracodawca może otrzymać refundację…

, autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

sty 17, 2008

Czy pracodawca może otrzymać refundację?

Pracownik jest zatrudniony przez
31 dni: od 1 do 3 stycznia włącznie legitymował się orzeczeniem o całkowitej
niezdolności do pracy z 2006 r., a od 10 do 31 stycznia – orzeczeniem o lekkim
stopniu niepełnosprawności, z którego wynikało, że stopień niepełnosprawności
datował się od 10 stycznia 2008 r. (niepełnosprawność od 1990 r.). Jego
wynagrodzenie wynosi 1850 zł, a koszty zatrudnienia 3280 zł. Czy w razie utraty
statusu zakładu pracy chronionej 23 stycznia i przy zachowaniu stanu
zatrudnienia możemy uzyskać refundację i dofinansowanie za styczeń 2008 r .

Tak, po wypełnieniu INF-U-P i INF-D-P (najlepiej w tej kolejności) za
ujednolicony w przypadku obu uprawnień okres sprawozdawczy, tj. za okres
zatrudnienia pracownika (tu: styczeń 2008). Dane z
poz. 24-43 i 44 INF-U-P wraz specjalista z kwotami składek z poz. 51-55 pozwalają na ustalenie kwoty bazowej refundacji i
wykazanie jej w poz. 56.

Kwotę bazową dofinansowania
(poz. Artis Konsulting 43 INF-D-P) ustala się na podstawie poz. 24-35 mnożników
najniższego wynagrodzenia i kwoty najniższego wynagrodzenia. Następnie porównuje
się ją z kwotą wynagrodzenia osiąganego niepodlegającą finansowaniu ze środków
publicznych. W poz. 48 wykazuje się kwotę niesfinansowaną, a jeżeli kwota bazowa
mieści się w całości w kwocie nie-sfinansowanej – kwotę bazową. Pracodawca
otrzyma kwotę z poz. 49 INF-D-P bez analizowania jej zgodności z przepisami
dotyczącymi pomocy na zatrudnienie.

Kwoty z poz. 56 INF-U-P i poz. 48
INF-D-P mogą stanowić pomoc na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Ich suma nie może przekroczyć tych kosztów ani kosztów
płacy pracownika. Dotychczas porównania tych kwot dokonywano po zakończeniu
roku, a obecnie przeniesiono je także do formularzy miesięcznych. Jeżeli kwoty
te stanowią pomoc na zatrudnienie, to należy:

ustalić kwotę kosztów płacy
i kwotę podwyższonych kosztów zatrudnienia, a niższą z tych kwot wykazać w poz.
461NF- U-P i poz. 38 INF-D-P,

wskazać w poz. 45 INF-U-P i poz. 37 INF-D-P
sposób ustalenia podwyższonych kosztów zatrudnienia (jest to równoznaczne ze
złożeniem stosownego oświadczenia w odniesieniu do pracownika na dany rok i może
być zmieniane, co wymaga korekt dokumentów złożonych na dany
rok),

wykazać do wypłaty kwotę łącznie nieprzekraczającą niższego z
pułapów intensywności pomocy w pierwszej kolejności zaliczając ją na poczet
refundacji, a w INF–D-P zwiększyć pozostałą kwotę o kwotę z poz. 49.

W
stosunku do rozliczenia 2007 roku uległy zmianie mnożniki ryczałtu dla otwartego
rynku pracy. Ponadto dla wszystkich ryczałt ustala się w przeliczeniu na etaty,
ale z uwzględnieniem składek wymienionych w art. 25a ust. 2-4 ustawy. Jeżeli
jednak wspomniane kwoty nie stanowią dla pracodawcy pomocy na zatrudnienie, to w
poz. 37 INF-D-P i poz. 45 INF-U-P zaznaczy on pole 3 i nie dokona wspomnianej
analizy, a kwotami do wypłaty będą odpowiednio: suma kwot z poz. 48 i 49 INF-D-P
i kwota z poz. 56 INF-U-P.

Więcej Gazeta Prawna.