Mężczyźni wcześniej pójdą na emeryturę

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

marzec 31, 2008


MĘŻCZYŹNI WCZEŚNIEJ PÓJDĄ NA EMERYTURĘ
 
Już w kwietniu mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Jeśli ktoś już o nią wystąpił, będzie musiał jeszcze raz złożyć wniosek do ZUS.

Nawet 100 tys. mężczyzn będzie mogło skorzystać z nowych przepisów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy emerytalnej mężczyźni z roczników 1944 -1948, którzy mają co najmniej 35 lat stażu pracy, będą mogli zwrócić się do ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury.

To efekt głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października zeszłego roku.

Teraz o wcześniejszą emeryturę będą mogli się starać mężczyźni urodzeni przed 1949 r., którzy cały czas wymagany do uzyskania tego świadczenia przepracowali na etacie.

Jeżeli w tym czasie prowadzili działalność gospodarczą lub pracowali np. na umowę-zlecenie, muszą spełnić dodatkowy warunek pracy na etacie przez co najmniej pół roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku emerytalnego.

Tego warunku nie muszą spełniać mężczyźni, którzy przeszli wcześniej z etatu na świadczenie przedemerytalne lub rentę. Jeśli jednak w czasie pobierania tych świadczeń pracowali na zlecenie lub prowadzili działalność gospodarczą, nie będą już traktowani jak pracownicy.

Wielu mężczyzn tuż po korzystnym dla nich wyroku TK złożyło wnioski do ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury. Kiedy dostali odmowę, 18 tys. z nich skierowało pozwy do sądów.

Z wstępnych szacunków wynika, że mniej więcej 400 uzyskało korzystny wyrok w pierwszej instancji. ZUS jednak odwołał się we wszystkich tego typu sprawach, tak więc postępowania te nie zostały jeszcze zakończone.

W większości wypadków sądy odmawiają mężczyznom prawa do tego świadczenia lub czekają z wydaniem wyroku na wejście w życie nowych przepisów.

Dopiero rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego mogłoby zlikwidować wszelkie wątpliwości.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 marca 2008 r.