Strajk pocztowców a wypłaty rent i emerytur

www.zus.pl , autor: Rzecznik Prasowy Zus , oprac.: GR

kw. 16, 2008


Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 kwietnia 2008 r.

EMERYCI I RENCIŚCI NIE ODCZUJĄ SKUTKÓW PROTESTU POCZTOWCÓW

Wszyscy emeryci i renciści mogą być spokojni. Świadczenia zostaną im wypłacone. ZUS pracuje nad rozwiązaniami, które nie pozwolą emerytom i rencistom odczuć ewentualnych skutków w przypadku protestu pocztowców.

W Centrali oraz w Oddziałach Zakładu zostały powołane sztaby koordynujące wdrożenie i realizację procedury awaryjnej, stanowiącej przedmiot ustaleń między ZUS a Pocztą Polską. Obie instytucje pozostają w ścisłej współpracy.

O wszelkich wariantach awaryjnych, w przypadku wystąpienia zaostrzonej formy protestu pocztowców, emeryci i renciści zostaną poinformowani za pośrednictwem mediów i oddziałów Zakładu. Ponadto ZUS uruchomi specjalną infolinię, która udzieli niezbędnych informacji świadczeniobiorcom.

Spośród wszystkich świadczeniobiorców blisko połowa korzysta z możliwości przyjmowania wypłat na rachunek bankowy. Ponadto zdecydowana większość wypłat rent i emerytur kwietniowych została już wypłacona. Pozostałe są w trakcie realizacji.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS