Rencista kontra ministerstwo skarbu państwa

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Zawadka , oprac.: GR

kwiecień 22, 2008


RENCISTA KONTRA MINISTERSTWO

Precedensowy pozew – Jerzy Stefaniak chce od państwa ponad 238 tysięcy złotych odszkodowania za to, że przez lata wypłacało mu zbyt niską rentę.

Jeżeli Stefaniak wygra, do sądów mogą wpłynąć setki pozwów o podwyższenie emerytur i rent od osób, które tak jak on otrzymują bardzo niskie świadczenia.

Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w precedensowej sprawie, jaką Ministerstwu Skarbu Państwa wytoczył rencista z Łodzi. – Państwo płaci mi 560 złotych miesięcznie. Za to się nie da normalnie żyć – wyjaśnia Rzeczpospolitej Jerzy Stefaniak.

Stefaniak zdecydował się pozwać państwo, bo – jak mówi – wypłacanie człowiekowi tak głodowego świadczenia to zbrodnia. – W latach 80., kiedy przyznano mi rentę, stanowiła ona ponad 70 procent średniej płacy w kraju.

Na wczorajszej rozprawie przedstawiciele ministerstwa wnieśli o oddalenie powództwa, twierdząc, że rencista nie wykazał bezprawności działania organów władzy publicznej.

Rencista wskazuje art. 358 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego. Wyrok 28 kwietnia.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 kwietnia 2008 r.