Premia za duże obroty to nie wynagrodzenie za usługę

Rzeczpospolita , autor: Renata Smolak , oprac.: GR

maj 5, 2008


Rzeczpospolita z 5 maja 2008 r. publikuje szereg interesujących wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach podatkowych. Jeden z nich dotyczy premii pieniężnych za obroty.

PREMIA ZA DUŻE OBROTY TO NIE WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ

Pieniądze wypłacane za osiągnięcie określonego pułapu obrotów nie powinny być opodatkowane VAT jako wynagrodzenie za usługę. Tylko wtedy, gdy są związane z konkretną transakcją, mogą być uznane za rabat.

Wynika tak z wyroku WSA w Kielcach z 27 marca 2008 r. (I SA/Ke 100/08).

Spółka wystąpiła o pisemną interpretację dotyczącą opodatkowania VAT premii pieniężnych, które udzielane są jej w zamian za osiągnięcie określonego pułapu obrotu towarami kontrahenta. Jej zdaniem otrzymane premie pieniężne nie są opodatkowane VAT, bo nie stanowią dostawy towarów. Nie są też rabatem ani wynagrodzeniem za świadczenie usług.

Urząd skarbowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Jego postanowienie zostało jednak z urzędu zmienione przez izbę skarbową (jako wydane z rażącym naruszeniem prawa). Zdaniem izby nie można przyjąć, że przyznanie premii pieniężnej nie jest przedmiotem opodatkowania VAT i jest obojętne w zakresie rozliczeń tego podatku. Nawet jeśli premie nie są związane z żadną konkretną dostawą, trzeba je potraktować jako świadczenie usług opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Spółka przygotowała skargę. Rozpoznając ją, WSA uznał stanowisko organów podatkowych za nieprawidłowe. Podkreślił, że premia pieniężna wypłacona po zakończeniu roku podatkowego, jeśli nie obniża ceny sprzedanego towaru i nie jest możliwe odniesienie jej do pojedynczych transakcji, stanowi nagrodę za realizację pułapu obrotów towarami kontrahentów. Nie podlega zatem VAT.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.