Nie będzie weryfikacji rent wypłacanych przez zus

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 8, 2008


NIE BĘDZIE WERYFIKACJI RENT WYPŁACANYCH PRZEZ ZUS

Rząd nie planuje przeprowadzenia weryfikacji uprawnień do rent z tytułu niezdolności do pracy.

Powiedziała Gazecie Prawnej Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej. Nawet jeśli zostały one przyznane na stałe na podstawie bardzo liberalnych przepisów obowiązujących do 1997 roku.

– Renciści, którzy od dziesięciu lat nie są aktywni zawodowo, mieliby poważne problemy ze znalezieniem pracy. A pozostawienie ich bez środków do życia spowodowałoby konieczność objęcia ich pomocą społeczną. Dlatego nie będzie żadnej weryfikacji uprawnień do rent przyznanych w przeszłości na stałe – tłumaczy Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Nic nie zyskamy odbierając prawo do renty osobie, która przez długi czas nie pracuje.
Osoby, których stan zdrowia pozwala na pracę w ograniczonym zakresie, robią to, a zatrudnienie traktują jako formę rehabilitacji. Gdyby odebrać im rentę, często nie byliby w stanie pracować w pełnym wymiarze czasu pracy.

W latach 90. renty z tytułu niezdolności do pracy były często przyznawane osobom, które nie były chore, ale traciły pracę. Właśnie te świadczenia wypłacane przez ZUS stały się formą zabezpieczenia społecznego dla osób tracących pracę w restrukturyzowanych zakładach pracy.

– Weryfikację należało przeprowadzić kilka lat temu. Teraz trzeba się zastanowić, w jaki sposób zachęcić ludzi do pracy, nie odbierając im jednak rent – mówi Wojciech Nagel, członek zespołu ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 8 maja 2008 r.