VAT od reprezentacji

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

Maj 15, 2008

MOŻNA ODLICZAĆ VAT OD WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH

Uzależnienie prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony od przepisów o podatku dochodowym jest niezgodne z dyrektywą w sprawie VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 kwietnia 2008 r. (sygn. 173/08).

Sąd uznał przez to niezgodność polskich przepisów VAT z prawem wspólnotowym. Wyrok ten jest istotny przede wszystkim w sprawach dotyczących wydatków na reprezentację, które od 1 stycznia nie są w ogóle zaliczane do kosztów.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że nie pozbawia to prawa do odliczania podatku naliczonego.

Niestety wyrok nie przekłada się na prawa ogółu podatników. To dlatego, że wyroki są wiążące tylko w konkretnych sprawach. Nie są natomiast uwzględnianie przez ustawodawcę przy przygotowywaniu nowelizacji ustawy o VAT. Podatnicy muszą więc walczyć o swoje prawa przed sądem.

Na szczęście instytucja interpretacji podatkowych pozwala to robić bez ryzyka i nadmiernych kosztów. Wystarczy zadać pytanie o przepis, którego zgodność z prawem została już zakwestionowana. Po otrzymaniu niekorzystnej odpowiedzi (co jest niemal pewne) trzeba wezwać ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa.

Następny krok to już skarga do sądu, który najprawdopodobniej przyzna rację podatnikowi.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2008 r.

Dziesiątki tego typu zagadnień zostanie przedstawione na szkoleniu:

„Podatki w 2008 roku – VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych.
Nowości, prawidłowe stosowanie przepisów, ostatnie interpretacje, bieżące problemy, planowane zmiany.” zobacz szczegóły >>>