Rewolucja w podatkach z odroczonym terminem

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 20, 2008


REWOLUCJA W PODATKACH Z ODROCZONYM TERMINEM

Firmy, które toczą spór z fiskusem, nie skorzystają z przepisów wstrzymujących natychmiastowe wykonanie decyzji. Dobrodziejstwa zmian doświadczą najwcześniej w 2012 r.

Chociaż projekt zmian ordynacji podatkowej – szumnie zapowiadany jako proprzedsiębiorczy – ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Ministerstwo Finansów chce, aby decyzje niebędące ostatecznymi mogły być niewykonywane dopiero od długów podatkowych, które powstaną po wejściu nowych przepisów w życie. Tak więc wszystkie obecne decyzje będą natychmiast egzekwowane w obawie przed przedawnieniem się kwestionowanego zobowiązania.

0 tym, jak trudno powstrzymać egzekucję, wiedzą ci, którzy dziś bezskutecznie chcą złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie żądanych kwot do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez organy podatkowe lub sąd administracyjny. Obecnie urzędnicy stosują rożne sztuczki i wybiegi, aby tylko nie przyjąć zabezpieczenia, mimo że mają taki obowiązek.

Sytuację tę ma zmienić przez wprowadzenie do ordynacji podatkowej przepisu, na podstawie którego przyjęcie zabezpieczenia będzie zawieszało bieg przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnik, który przegra sprawę nawet po upływie pięciu lat od powstania spornego zobowiązania, będzie musiał je zapłacić, bo ono przedawni się później. Ma to zachęcić organy do częstszego przyjmowania zabezpieczeń na poczet istniejących zaległości podatkowych.

Problem polega jednak na tym, że nie wszyscy od razu z niego skorzystają. MF zdecydowało, że przepis umożliwiający wstrzymanie natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji fiskusa (czyli zmieniany art. 239a ordynacji) będzie miał zastosowanie w zasadzie jedynie do zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2009 r.
To zdecydowanie opóźni wejście w życie tych korzystnych rozwiązań. Skoro bowiem powszechną praktyką organów jest kontrolowanie zobowiązań dopiero w czwartym lub nawet piątym roku od powstania, czyli na krótko przed ich przedawnieniem, to skorzystanie z nowych rozwiązań stanie się możliwe nie wcześniej niż w 2012 r.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2008 r.


Wiele innych tego typu zagadnień zostanie przedstawionych na szkoleniu:

„Podatki w 2008 roku – VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych.
Nowości, prawidłowe stosowanie przepisów, ostatnie interpretacje, bieżące problemy, planowane zmiany.”
zobacz szczegóły >>>