BĘDZIE ZMIANA WNIOSKU O REFUNDACJĘ SKŁADEK DLA INWALIDÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Przedsiębiorczy renciści będą się ubiegać o pomoc, składając tylko jeden wniosek.

Ministerstwo Pracy po konsultacjach z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ZUS uznało, że trzeba będzie uprościć rozporządzenie MPiPS z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754).

Zdecydowaliśmy się uprościć procedury ubiegania się o refundację składek dla osób niepełnosprawnych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany będzie składał tylko jeden dokument (obecnie dwa INF-U-G i Wn-U). Zmianę w rozporządzeniu postaramy się wprowadzić jak najszybciej, wykorzystując możliwości skrócenia procesu legislacyjnego – mówi Sylwia Boratyńska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2008 r.