WSKAŹNIK WALORYZACJI PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU CHOROBOWEGO PRZYJĘTEJ DO OBLICZENIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 nr 31, poz. 267, z 2006 nr 221 poz. 1615 oraz z 2007 nr 47, poz. 318 i nr 115, poz. 792) ogłasza się, co następuje:

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r. wynosi 110,4 %.