Wspólne rozliczenie, choć majątek odrębny…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

mar 8, 2007

Małżonkowie, którzy chcą razem rozliczać się z PIT, muszą mieć wspólność majątkową przez cały rok dopiero od 2006 r. Przedtem nie było to konieczne. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpoznawał skargę małżonków Ewy i Zbigniewa F.

Mieli oni rozdzielność majątkową, którą aktem notarialnym zlikwidowali 25 stycznia 2005 r. Uznali, że mają prawo do wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego, gdyż art 6 ust 2 ustawy o PU (w stanie prawnym z 2005 r.) stanowił że chcąc złożyć wspólne zeznanie, małżonkowie muszą pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim, ale nie muszą mieć przez cały ten czas wspólnoty majątkowej. Innego zdania były

organy skarbowe. Naczelnik urzędu i dyrektor izby skarbowej stwierdzili w wiążących interpretacjach, że państwo F. muszą rozliczyć się osobno, gdyż przez część roku mieli rozdzielność majątkową. Podatnicy złożyli skargę do WSA, a ten ją uwzględnił – W rozliczeniach za 2005 r. warunek wspólności majątkowej małżeńskiej nie musiał być spełniony przez cały rok. Wystarczyło przez ten czas być małżeństwem, a wspólność powinna istnieć na ostatni dzień roku podatkowego, tj. 31 grudnia. Zmieniło się to dopiero od 2006 r., kiedy to w ustawie o PIT bezpośrednio wprowadzono taki wymóg – uzasadniła wyrok sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Więcej Rzeczpospolita.