Kiedy rozdzielamy zapłatę za usługę i licencję

Rzeczpospolita , autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

czerwiec 24, 2008

Rzeczpospolita z 23 czerwca 2008 r. publikuje kolejne odpowiedzi na pytania zadane przez czytelników. Wśród omawianych zagadnień znajduje się również poniższe.

KIEDY ROZDZIELAMY ZAPŁATĘ ZA USŁUGĘ I LICENCJĘ
Rzeczpospolita/23.06.2008/Adam Bartosiewicz

Firma zleciła wykonanie strony internetowej agencji reklamowej. Według umowy za jej wykonanie firma zapłaci 10 000 zł, natomiast za udostępnienie licencji 2000 zł. Czy dobrze postąpimy, jeżeli kwotę za wykonanie strony, czyli zaprojektowanie jej przez agencję, zaksięgujemy w bieżące koszty i uznamy za koszt podatkowy w miesiącu poniesienia, a nie za wartości materialne i prawne? Czy licencja, która nie przekracza 3500 zł, także będzie kosztem w miesiącu poniesienia?

TAK
Jeśli rzeczywiście można wyodrębnić wynagrodzenie za wykonanie (zaprojektowanie) portalu i ustanowienie licencji, to przedstawiony sposób postępowania jest prawidłowy.

O tym, czy faktycznie mamy do czynienia z odrębnym ustanowieniem licencji (na korzystanie z praw autorskich) i odrębnymi pracami „wykonawczymi” (których zakres jest poza uprawnieniami i obowiązkami związanymi z ustanowieniem licencji), decyduje umowa między stronami.

Jeśli w umowie określono odrębnie wynagrodzenie za stworzenie dzieła (działającego portalu) i odrębnie za ustanowienie licencji na korzystanie np. z kodu programistycznego użytego do stworzenia portalu, to wówczas można co do zasady uznać, że określona część wydatków dotyczy zakupu usługi, a pozostała część – nabycia licencji (wartości niematerialnej i prawnej).

Jeśli przyjmiemy, że określona kwota została przeznaczona na wykonanie portalu, to z pewnością jest to koszt pośrednio związany z przychodami i jednorazowy (niedotyczący dłuższego i znanego okresu). W związku z tym uznać należy, że można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z chwilą poniesienia. Tak wynika z art. 22 ust. 4, ust. 5c czy też ust. 6 w związku z ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatek na zakup licencji nie przekracza 3500 zł. W związku z tym – zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – można go zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Nie trzeba więc amortyzować nabytej licencji.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.