Certyfikaty klucza publicznego w lipcu 2008 r.

ZUS , autor: Departament Obsługi Klientów ZUS , oprac.: GR

lipiec 3, 2008

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 2 lipca 2008 r.

WYSTAWIANIE I ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW KLUCZA PUBLICZNEGO (ZUS) W LIPCU 2008 R.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do 20 lipca br. można odnowić lub uzyskać nowy certyfikat zwykły – dedykowany ZUS. W tym zakresie obowiązują następujące zasady:

1. Na rok odnawiane są certyfikaty, których termin ważności klucza prywatnego jest krótszy niż do 21 lipca 2008 r.

2. Z rocznym terminem ważności wystawiane są certyfikaty dla nowych płatników składek.

3. Nie są odnawiane certyfikaty, których ważność wygasa po 20 lipca 2008 r.

4. W przypadku unieważnienia certyfikatu, którego termin ważności przekraczał 20 lipca 2008 r. wystawiany jest duplikat certyfikatu z nowymi kluczami, ale z datą ważności ostatniego unieważnionego certyfikatu.