Najważniejsza jest świadomość…

NASZ DZIENNIK , autor: Jas , oprac.: GR

mar 8, 2007

Zatrzymajmy korupcję" to tytuł kampanii społecznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej celem jest podniesienie wiedzy społecznej dotyczącej korupcji, aby w ten sposób doprowadzić do zmniejszenia społecznego przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych.

Minister Janusz Kaczmarek poinformował, że korupcja w społeczeństwie polskim jest jednym z najbardziej istotnych i zauważalnych zjawisk społecznych. Jak podkreślił, zajmuje ona w opinii Polaków szóste miejsce pod względem ważności po bezrobociu, biedzie, przestępczości, problemach związanych ze służbą zdrowia oraz sprawach dotyczących emerytur i rent Działania władz wobec korupcji biegną, jak mówił minister Kaczmarek, dwutorowo. Z jednej strony jest to zwalczanie przestępczości, a z drugiej działania uświadamiające i informujące o tym, jak postępować w sytuacji zetknięcia się z tym procederem. W tym drugim przypadku chodzi o podwyższenie pewnych standardów i wiedzy o samej korupcji. – To z jednej strony podwyższenie standardów etycznych w urzędach administracji, ale również krzewienie pewnych postaw wśród młodzieży. To także cała sfera przekazywanych społeczeństwu informacji, jak postępować – powiedział Kaczmarek.

Dzięki tym informacjom będzie wiadomo, kogo zawiadomić w razie stwierdzenia korupcji i jakie przysługują nam prawa. W tym celu został uruchomiony serwis informacyjny: www.antykorupcja.gov.pl, został również opracowany spot telewizyjny poświęcony tej tematyce, przygotowano specjalne ulotki informacyjne oraz broszurę. Minister Kaczmarek, powołując się na badania sondażowe, poinformował, że nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości działań korupcyjnych w stosunku do grup zawodowych i instytucji. Jeszcze niedawno najbardziej dotknięte nią były urzędy, parlamentarzyści, samorządowcy. Od zeszłego roku uwidacznia się przesunięcie tego punktu na służbę zdrowia. Minister poinformował, że właśnie dlatego bieżący rok będzie poświęcony zagadnieniom związanym z podniesieniem świadomości dotyczącej korupcji w służbie zdrowia.

Więcej Nasz Dziennik.