Odszkodowania za wypadki dla prowadzących działalność gospodarczą

Polska - Głos Wielkopolski , autor: Milena Kochanowska , oprac.: GR

sierpień 17, 2008


Na pytania dziennika Polska – Głos Wielkopolski dotyczące wypadków w pracy odpowiadała Renata Skibińska z Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent, I Oddział ZUS w Poznaniu. Dwa z zadanych pytań dotyczyły osób prowadzących działalność gospodarczą.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Polska – Głos Wielkopolski  /  14.08.08 / Milena  Kochanowska

Uległem wypadkowi w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Mam zadłużenie wobec ZUS-u. Czy w takiej sytuacji należą mi się jakieś pieniądze z tytułu wypadku?

– Świadczenia z ZUS-u z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przysługują prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia, jeśli w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń mają zadłużenie z powodu niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przekraczające 6,60 zł-do czasu spłaty całości zadłużenia.

Staram się o rentę w związku z wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Czy jest jakiś okres spłaty zadłużenia wobec ZUS-u, po którym prawo do renty się przedawnia?

– Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w pracy nie przysługuje po prostu do czasu spłaty zadłużenia – nie ma granicznego terminu, po którym nastąpiłoby przedawnienie prawa do niej. Natomiast prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania i świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń.

Więcej w dzienniku Polska – Głos Wielkopolski z 14 sierpnia 2008 r.