Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

www.zus.pl , autor: Gabinet Prezesa ZUS , oprac.: GR

wrz 3, 2008


WSKAŹNIK WALORYZACJI PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU CHOROBOWEGO PRZYJĘTEJ DO OBLICZENIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO W IV KWARTALE 2008 R.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2008 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 nr 31, poz. 267 z późn. zm. 1) ogłasza się, co następuje:

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2008 r. wynosi 101,8 %.