Druk RMUA dostaniemy też internetem?

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

sierpień 28, 2008

DRUK RMUA DOSTANIEMY TEŻ INTERNETEM
Rzeczpospolita / 28.08.2008 / Tomasz Zalewski

Pracodawcy będą mogli oszczędzić na papierze i kosztach dostarczania pracownikom miesięcznych informacji o należnych składkach przekazanych do ZUS.

Komisja Palikota przygotowała nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt zawiera rozwiązania, których celem jest uproszczenie zasad przekazywania przez pracodawcę ubezpieczonemu informacji dotyczących min. zestawienia należnych od niego składek na ubezpieczenia społeczne.

Proponowana nowelizacja wprowadzi możliwość wyboru sposobu przekazywania stosownych informacji w formie pisemnej lub – za zgodą ubezpieczonego – w formie elektronicznej.

Już dziś część firm przygotowuje stosowne rozwiązania i sprawdza, czy funkcjonujący u nich system poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystany do przekazywania pracownikom e-druków RMUA. – Sprawdza się dwie możliwości: albo rozsyłanie zainteresowanym informacji bezpośrednio do ich skrzynek e-mail, albo też stworzenie bazy danych, z której każdy pracownik po wprowadzeniu hasła będzie mógł uzyskać informacje dotyczące swoich składek.

Zasadnicze znaczenie mają mieć kwestie bezpieczeństwa. Z tego powodu projekt wymaga, by elektroniczna informacja wysyłana pracownikowi była opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
osoby odpowiedzialnej za przekazanie dokumentu. Jego uzyskanie kosztuje kilkaset złotych.

Zmiana może się okazać trudna, bo informację od pracodawcy wykorzystuje się w praktyce. Okazanie druku RMUA w przychodni bardzo często zwalnia z przedstawienia podstemplowanej książeczki zdrowia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 sierpnia 2008 r.