Czy jest zwolnienie z deklaracji…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 9, 2007

Korzystam z samozatrudnienia i jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 stycznia 2007 r. wybrałem rozliczenia na zasadzie małego podatnika (kwartalne). Czy od VAT-u także nie składam już deklaracji

Nie!

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Jest to formularz VAT-7K. Deklaracje składać należy także za kwartały, w których podatnik nie osiągnął obrotu podlegającego opodatkowaniu.