Zarządzanie środkami z drugiego filaru prowadzone będzie przez konkurujące ze sobą zakłady emerytalne – poinformowali wicepremier Ludwik Dorn i minister Anna Kalata.

Nie będzie jednorazowych wypłat z drugiego filaru; będą emerytury dożywotnie. Rząd rozważa wprowadzenie różnych form: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich, emerytur z gwarantowanym okresem wypłaty.

Dorn poinformował, że z powodu różnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w początkowym okresie świadczenia będą wypłacane tylko nielicznym kobietom. W przyszłym roku ok. 3,5 – 4 tysiącom. W latach 2009-2013 w systemie będzie już około 100 tys. osób.

– Nie mamy pełnego rozeznania, czy system może w pełni zadziałać w okresie pierwszych lat funkcjonowania, kiedy jego klientami będą nieliczne panie – powiedział.

Emerytury ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych mają być wypłacane od 2009 roku.

Emeryci i renciści sami zdecydują, kto będzie zarządzał ich oszczędnościami zgromadzonymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) – publiczny zakład emerytalny powiązany z ZUS, czy któryś z zakładów prywatnych. Wyboru będą mogli dokonać tylko raz.

O przyjętych rozwiązaniach dotyczących wypłaty środków z OFE poinformowali wczoraj na wspólnej konferencji prasowej wicepremier i szef Zespołu ds. Nadzoru nad Ubezpieczeniami Społecznymi Ludwik Dorn oraz minister pracy Anna Kalata.

– Zarządzanie środkami z drugiego filaru prowadzone będzie przez konkurujące ze sobą zakłady emerytalne, podlegające pod Komisję Nadzoru Finansowego – powiedział Dorn. Za właściwe uznano też utworzenie podmiotu publicznego, spełniającego wymagania stawiane przed zakładami ubezpieczeń na życie.

Więcej Dziennik Łódzki.