Komu opłaci się nowa skala podatkowa

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 24, 2008


KOMU OPŁACI SIĘ NOWA SKALA PODATKOWA
Rzeczpospolita / 22.10.2008 /  Konrad Piłat

Od przyszłego roku nawet przedsiębiorcy, którego miesięczny dochód wynosi 8 tys. zł, nie będzie się opłacało opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym.

Takie będą skutki obowiązywania nowej, dużo korzystniejszej dla podatników skali podatkowej. Przypomnijmy, że dochody nieprzekraczające 85 528 zł będą opodatkowane według 18-proc. stawki. Po jej przekroczeniu trzeba będzie odprowadzić do urzędu skarbowego 32-proc. podatek Tak jak dotychczas podatnikom będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek (556,02 zł).

Warto podkreślić, że zmiany te wynikają z uchwalonej już dawno nowelizacji ustawy o PIT. Nie chodzi więc o projekt, który może utknąć w trakcie prac parlamentarnych.

Uwzględniając nowe progi i stawki, okazuje się, że podatek liniowy opłaca się, dopiero gdy roczne dochody przedsiębiorcy przekraczają 96 384 zł. Należy przy tym pamiętać, że chodzi o dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto kwota ta będzie dwukrotnie wyższa, jeśli z powodu podatku liniowego podatnik straci prawo preferencyjnego rozliczenia wspólnie z nieuzyskującym dochodów małżonkiem.

Podobnie będzie, gdy przedsiębiorca jest samotnym rodzicem. To nie wszystko, bo trzeba jeszcze uwzględnić, że wybór 19-proc. stawki często uniemożliwia skorzystanie z ulg.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 października 2008 r.