Czy zakup kawy, herbaty i cukru zwiększa firmowe koszty?

Rzeczpospolita , autor: A.KOL. , oprac.: GR

paź 21, 2008

CZY ZAKUP KAWY, HERBATY I CUKRU ZWIĘKSZA FIRMOWE KOSZTY?
Rzeczpospolita / 21.10.2008 / A.KOL

Według wielu organów podatkowych wydanie pracownikom kawy, herbaty, cukru – czyli komponentów do samodzielnego sporządzenia napoju – nie mieści się w dyspozycji rozporządzenia w sprawie BHP. Są to bowiem artykuły spożywcze, nie napoje.

Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest m.in. to, że nakazują one doliczanie wartości tych towarów do przychodu pracownika. Oczywiście wchodzi to w grę tylko w wypadku, gdy świadczenia te da się zindywidualizować – np. gdy każdy z pracowników imiennie otrzymuje określony przydział artykułów spożywczych.

Można argumentować, że skoro z jednej strony jest to przychód pracownika, dla pracodawcy jest to koszt uzyskania przychodu. Jednak nawet gdyby u pracowników nie powstawał przychód z tego tytułu, taki wydatek powinien obciążać koszty firmy. Jako świadczenie na rzecz pracowników (zapewnienie im komfortu pracy) ma pośredni związek z uzyskiwanym przez firmę przychodem.

Takie też stanowisko zajął Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. W ocenie naczelnika urzędu wydatki na wymienione artykuły spożywcze spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 października 2008 r.