Nie każda umowa jest dowodem księgowym

Rzeczpospolita , autor: Anna Wojda , oprac.: GR

październik 21, 2008

NIE KAŻDA UMOWA BĘDZIE DOWODEM KSIĘGOWYM
Rzeczpospolita / 21.10.2008 / Anna Wojda
 
Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często robią zakupy przez Internet. Na ich potwierdzenie zachowują wydrukowane z komputera umowy sprzedaży. Nie ma na nich jednak podpisów stron. Pojawia się więc problem, czy na ich podstawie można wpisywać wydatki do księgi podatkowej.

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości: możliwości takiej nie ma. Podstawą zapisów w podatkowej księdze są bowiem, w myśl § 12 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dowody księgowe.

Jeśli zatem przedsiębiorca robi zakupy przez Internet, może dokumentować je umowa sprzedaży. Powinna jednak zawierać podpisy stron przeprowadzających transakcję. Wtedy wydatki można będzie wpisać do księgi podatkowej. Gdy podpisów nie ma, możliwości takiej nie będzie. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 października 2008 r.