Komputer dla Homera…

GAZETA POMORSKA , autor: Hazi , oprac.: GR

mar 12, 2007

Jeszcze tylko przez tydzień niepełnosprawni mogą składać wnioski o dofinansowanie z PFRON – u.

Komputer dla Homera" to program umożliwiający rehabilitację zawodową i społeczną osobom z dysfunkcją wzroku. Wsparcie finansowe, udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczy podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Środki mogą też zostać przeznaczone na kurs komputerowy

Z programu mogą skorzystać dzieci, młodzież i dorośli, którzy uczą się, pracują lub są zarejestrowani jako bezrobotni. Podstawowym warunkiem jest umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o wadzie wzroku.

Wniosek należy złożyć do 15 marca w kujawsko – pomorskim oddziale PFRON w Toruniu. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Więcej Gazeta Pomorska.