Nowości w podatku VAT w 2009 roku

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

listopad 14, 2008


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

Nowości w podatku VAT w 2009 roku oraz bieżące problemy w prawidłowym stosowaniu przepisów o podatku od towarów i usług

Szkolenie będzie dotyczyło zmian w rozliczaniach VAT, które wchodzą w życie od 1 grudnia 2008 roku oraz od 1 stycznia 2009 roku.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na nim o: rozszerzonej możliwości odliczeń VAT mimo niezakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodów, podwyższeniu z 5 do 10 zł limitu dla drobnych prezentów, stosowaniu kas rejestrujących i zwolnień od ich stosowania w 2009 roku, wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla celów obniżenia VAT, nowego dla celów VAT momentu dokonywania przeliczenia waluty obcej na PLN. Także likwidacji sankcji VAT i kaucji gwarancyjnej, dłuższego terminu odliczeń VAT oraz szerszych niż dotąd zwolnień od VAT przy sprzedaży nieruchomości.

Nie zabraknie także aktualnych spraw i orzeczeń sądów nt. opodatkowania VAT transakcji gospodarczych. W tym: wypłacanych premii pieniężnych, oddawania towarów w użyczenie, darowizn towarów, reklamy, aportów, sprzedaży rzeczy używanych, zakupów inwestycyjnych.

Prowadząca
Elżbieta Rogala – długoletni główny specjalista Ministerstwa Finansów (Departament VAT), obecnie ekspert podatku VAT w wydawnictwie podatkowym, autor setek publikacji prasowych i kilkudziesięciu książek nt. podatku VAT, w tym ostatnio wydana przez wydawnictwo DIFIN książka pt. „Mały słownik VAT”, doświadczony wykładowca.

Termin i miejsce

22 stycznia 2009 r. – Bydgoszcz

Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

23 styczna 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja c. konferencyjnego


Harmonogram godzinowy


  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęcia


Program ramowy

I. Zmiany w podatku VAT w 2009 roku.

1. Możliwość odliczenia VAT mimo niezakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

2. Konieczność potwierdzania odbioru faktury korygującej.

3. Podwyższenie limitu małego prezentu z 5 do 10 zł.

4. Deklaracje kwartalne VAT-7K (dla wszystkich chętnych).

5. Zwolnienia od VAT zbycia nieruchomości.

6. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego.

7. Możliwość zwrotu VAT przy braku czynności opodatkowanych.

8. 60-dniowy termin zwrotu VAT (dla wszystkich).

9. Korekty podatku VAT .

10. Likwidacja sankcji VAT i kaucji gwarancyjnej.

11. Złe długi po 180 dniach niepłacenia należności .

12. Nowe rozliczenia VAT w transakcjach zagranicznych:

– przeliczanie waluty obcej na PLN;

– magazyny konsygnacyjne;

– import i eksport towarów;

– WNT i WDT.

13. Zwolnienia od stosowania kas rejestrujących.

14. Inne istotne zmiany.


II. Problemy z bieżącym rozliczaniem VAT.


1. Skutki za wczesnego rozliczenia VAT.

2. Zbycie wierzytelności.

3. Premie pieniężne.

4. VAT od nieodpłatnych świadczeń.

5. Różne terminy odliczeń VAT.

6. Raporty i korekta odliczeń VAT.

7. Dokumentacja transakcji: czy tylko faktury VAT?

8. Aktualne orzecznictwo WSA, NSA i ETS.


III. Pytania i odpowiedzi
.


Koszt szkolenia
380 zł od osoby
330 zł od osoby przy dwóch osobach z tej samej firmy

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy >>

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 640 23 20 w. 42.; e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.plInfo Baza Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574