Kiedy nie można wystawić noty korygującej?

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

lis 24, 2008


KIEDY NIE MOŻNA WYSTAWIĆ NOTY KORYGUJĄCEJ?
Rzeczpospolita / 24.11.2008 / Autor: Katarzyna Jędrzejewska

Kwestię not korygujących przedstawia raptem jeden paragraf w rozporządzeniu ministra finansów z 25 maja 2005 r.

Wynika z niego jedynie, że nabywca, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić notę korygującą.

Notą nie można poprawić pomyłek w:

– jednostce miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług,

– cenie jednostkowej netto,

– wartości sprzedaży netto,

– stawce podatku,

– sumie wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,

– kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług),

– wartości sprzedaży brutto,

– kwocie należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej cyframi i słownie.

Obowiązkowe elementy

Na nocie korygującej musimy podać co najmniej:

– numer kolejny i datę jej wystawienia,

– imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury (albo faktury korygującej) oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,

– imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

– numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

– dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,

– treść korygowanej informacji oraz treść prawidłową,

– wyrazy „nota korygująca”.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 listopada 2008 r.