Roczne rozliczenie SOD i nowe procedury pozyskiwania dofinansowań

Info Baza , autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

grudzień 16, 2008


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Roczne rozliczenie SOD za 2008 rok

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 roku – nowe zasady, nowe formularze, nowe procedury


Zbliża się 15 lutego 2009 r., czyli termin, w którym pracodawcy osób niepełnosprawnych muszą złożyć do PFRON formularze INF-D-R i INF-D-Kz lub INF-U-R i INF-U-Kz. Z uwagi na to, że rozliczenie dofinansowań i refundacji w tegorocznej formie będzie dokonywane po raz pierwszy (i ostatni), warto się do niego dobrze przygotować. Zwłaszcza, że interpretacje ważnych kategorii w dokumentach INF-D-P i INF-U-P zmieniały się w trakcie roku. Aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek, ewentualnie wygospodarować „ukryte” środki konieczna jest głębsze refleksja nad wysyłanymi dotychczas dokumentami, w czym podpowiedzi eksperta z pewnością Państwu pomogą.

Wejście w życie nowych przepisów regulujących pomoc publiczną dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z dniem 1 stycznia 2009 r. jest pewne. Do końca roku zostanie ostatecznie uchwalona nowelizacja ustawy o rehabilitacji i przyjęte rozporządzenie w sprawie dofinasnowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Na szkoleniu zostaną przedstawione nowe procedury pozyskiwania dofinansowań oraz szczegółowo omówione zasady wypełniania nowych formularzy INF-D-P i Wn-D.


ADRESAT
Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej.

PROWADZĄCA
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.


TERMIN I MIEJSCE

5 stycznia 2009 r. – Olsztyn
Hotel Gromada
pl. Konstytucji Trzeciego Maja 4
→ hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP i PKS w Olsztynie
lokalizacja hotelu

6 stycznia 2009 r. – Gdańsk
Novotel Gdańsk Centrum
ul. Pszenna 1
→ około 15 minut spacerem z Dworca Głównego w Gdańsku
→ dojazd z Dworca Głównego tramwajami nr 8 (w kierunku Stogów Plaża) lub 13 (w kierunku Stogów Pasanil); należy wysiąść na przystanku Akademia Muzyczna
lokalizacja hotelu

8 stycznia 2009 r. – Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
→ dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 10 (w kierunku Łagiewnik)
→ należy wysiąść na przystanku Rzemieślnicza
lokalizacja hotelu

9 stycznia 2009 r. – Rzeszów
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Cegielniana 12
→ dojazd z Dworca PKP autobusami nr 19 i OA

lokalizacja hotelu

12 stycznia 2009 r. – Katowice
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
→ 500 m. od Dworca PKP Katowice Główne
lokalizacja hotelu

13 stycznia 2009 r. – Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
→ dojazd z Dworca Głównego we Wrocławiu tramwajami nr 3 lub 9 (kierunek Park Południowy); należy wysiąść na przystanku Park Południowy
lokalizacja hotelu


15 stycznia 2009 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
→ 500 m. od Dworca PKP Bydgoszcz Główna
lokalizacja hotelu

16 stycznia 2009 r. – Poznań
Centrum Konferencyjne IOR
ul. Władysława Węgorka 20 (dawna ulica Miczurina)
→ dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 6
w kierunku Stadionu Lecha Poznań (należy wysiąść na przystanku Babimojska)
lokalizacja hotelu

19 stycznia 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
→ dojazd autobusami nr 119 (w kierunku Międzylesia, przystanek na Bobrowieckiej) i 131 ( w kierunku Sadyby, przystanek na Chełmskiej)
lokalizacja hotelu

21 stycznia 2009 r. – Łódź
Hotel Mazowiecki
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
→ dojazd z Dworca PKP Łódź Fabryczna tramwajem nr 9 (w kierunku Alei Włókniarzy)
→ dojazd z Dworca PKP Łódź Kaliska autobusem nr 99 ( w kierunku Alei Włókniarzy)
lokalizacja hotelu

3 lutego 2009 r. – Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
→ dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 10 (w kierunku Łagiewnik)
→ należy wysiąść na przystanku Rzemieślnicza
lokalizacja hotelu

4 lutego 2009 r. – Katowice
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
→ 500 m. od Dworca PKP Katowice Główne
lokalizacja hotelu

HARMONOGRAM GODZINOWY

9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY

I. Roczne rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS uzyskanych na niepełnosprawnych pracowników za 2008 r.

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • ustalenie okresu podlegającego rozliczeniu;

 • uwagi dotyczące przygotowania grudniowych dokumentów INF-D-P i INF-U-P;
 • ustalenie kwoty otrzymanej pomocy;
 • ustalenie kwoty pomocy maksymalnej;
 • ustalenie sumy podwyższonych kosztów;
 • ustalenie kwoty kosztów zatrudnienia;
 • ustalenie nadwyżki pomocy nad kosztami;
 • ustalenie kwoty kosztów do zrekompensowania w przyszłych okresach sprawozdawczych;
 • zasady wypełniania formularzy Inf-D-Kz i Inf-D-R.


II. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 roku.

1. Rozporządzenie Komisji WE i jego wpływ na pomoc publiczną na zatrudnienie:

 • zakres stosowania rozporządzenia; zatrudnienie chronione; formy pomocy, w tym subsydia płacowe oraz koszty kwalifikowane do objęcia pomocą; wielkość i intensywność pomocy, efekt zachęty (nowe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych).


2. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • wysokość pomocy dla zakładów pracy chronionej i firm otwartego rynku;
 • brak odrębnego dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek ZUS;
 • odejście od obowiązku ustalania dodatkowych podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych;
 • odejście od obowiązku rocznego rozliczenia pomocy;
 • nowe progi pomocy publicznej w zależności od stopnia niepełnosprawności i schorzeń specjalnych;
 • porównanie wysokości dofinansowań w obecnym i proponowanym reżimie prawnym;
 • brak możliwości przekazania na zfron–IPR nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem;
 • podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych.


3. Omówienie rozporządzenia w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 • omówienie najważniejszych zapisów rozporządzenia;
 • omówienie nowego formularza INF-D-P – miesięcznej informacji o zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 • omówienie nowego formularza Wn-D – wniosku o wypłatę dofinansowania;
 • procedura pozyskiwania dofinansowań w 2009 r.


Program szkolenia podlega ochronie prawnej
KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:


Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@inof-baza.pl
Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574