Fiskus nie musi umarzać od razu całej zaległości w VAT

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

styczeń 25, 2009
 
FISKUS NIE MUSI UMARZAĆ OD RAZU CAŁEJ ZALEGŁOŚCI W VAT
Rzeczpospolita / 21.09.2009

Organy podatkowe mogą wydać decyzję pozwalającą na niepłacenie części zaległego VAT, jednakże udzielenie ulgi traktowane musi być jako przywilej podatnika, nie zaś jako jego prawo.

Zatem w uzasadnionych przypadkach organ uzyskuje możliwość umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 stycznia 2009 r.