Czy rencista dorobi bez ograniczeń?

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lut 24, 2009


CZY RENCISTA DOROBI BEZ OGRANICZEŃ?
Rzeczpospolita / 17.02.2009 / Autor: Magdalena Januszewska

Ponownie został  skierowany pod obrady Sejmu projekt ustawy w sprawie zniesienia limitów zarobkowania dla osób na rentach z tytułu niezdolności do pracy.

Proponowane zmiany przewidują, że renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy przysługiwałaby w całości, bez względu na wysokość przychodów z pracy zarobkowej i datę urodzenia uprawnionego. Podobnie byłoby z rentami rodzinnymi wypłacanymi osobom niezdolnym do pracy. W pełnej wysokości byłyby też wypłacane renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Korzystne zmiany mają dotyczyć także sytuacji osób na rentach socjalnych. Również tu mają zniknąć limity dorabiania, które obecnie już przy przekroczeniu 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia powodują zawieszenie świadczenia.

Przewiduje się także zmianę zasad dorabiania przez byłych żołnierzy i przedstawicieli służb mundurowych korzystający z rent inwalidzkich, którzy według projektu mogliby dorabiać bez ograniczeń.

Limity mają pozostać dla osób na rentach szkoleniowych.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lutego 2009 r.