Dodatek pielęgnacyjny umożliwia odliczenie renty prorodzinnej

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

lut 24, 2009

RÓWNIEŻ DODATEK PIELĘGNACYJNY UMOŻLIWIA ODLICZENIE RENTY PRORODZINNEJ
Gazeta Prawna / 24.02.2009 / Autor: Magdalena Majkowska

W rozliczeniu podatkowym za rok 2008 rodzice dzieci niepełnosprawnych, które osiągnęły pełnoletność, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także wtedy, gdy dziecko w trakcie roku podatkowego uzyskiwało dodatek pielęgnacyjny, jako dodatek do renty rodzinnej czy też renty z tytułu niezdolności do pracy.

Począwszy od zeznań składanych za ubiegły rok, zwiększony został katalog świadczeń, których otrzymywanie umożliwia odliczenie od podatku ulgi prorodzinnej rodzicom dorosłych, niepełnosprawnych dzieci. W rezultacie już nie tylko zasiłek pielęgnacyjny, ale również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna uprawniają do odliczenia.

W przypadku dorosłych dzieci niepełnosprawnych otrzymywanie jednego ze świadczeń określonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedynym warunkiem, od którego uzależnione zostało prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 24 lutego 2009 r.