Odpisy socjalne w 2009 roku

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lut 26, 2009


ODPISY SOCJALNE W 2009 ROKU
Rzeczpospolita / 25.02.2009 / Autor: Renata Majewska

Na rzecz funduszu świadczeń socjalnych zobowiązane do tego firmy przekazują odpowiedni odsetek średniej płacy za każdego pracownika tzw. odpisy. Podstawę naliczania odpisów stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszane corocznie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 20 lutego.

W tym roku kwota od której ustalamy odpisy na fundusz socjalny wynosi – 2666,77 zł., zaś podstawowy odpis na osobę zatrudnioną w normalnych warunkach wynosi – 1000,04 zł, a w szczególnie uciążliwych – 1333,39 zł.

Pierwszą ratę, w wysokości 75 proc. odpisów podstawowych pracodawcy powinni przekazać na odrębne konto funduszu do końca maja, a resztę do końca września.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2009 r.