Plan dla niepełnosprawnych…

DZIENNIK POLSKI , autor: Sie , oprac.: GR

mar 15, 2007

19 proc. populacji Krakowa w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało swoją niepełnosprawność.

Program jest kontynuacją działań z lat 2004-06. – Jest też ich rozwinięciem – podkreśla Bogdan Dąsał, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. – Priorytety zostały zmodyfikowane: jest ich więcej i są bardziej precyzyjnie sformułowane – ściśle określono wykonawców zadań, koszt, źródła finansowania oraz spodziewane efekty.

Priorytety programu:

kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej, rehabilitacja społeczna, integracja społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Wytyczne te opracowane zostały dzięki programowi na lata 2004-2006, którego jednym z podstawowych zadań było sporządzenie diagnozy sytuacji niepełnosprawnych w Krakowie.

Głośno w autobusach i tramwajach

Z wnioskiem o uruchomienie informacji głosowej na temat przystanków w pojazdach komunikacji miejskiej zwrócili się do prezydenta radni z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Początkowo komunikaty byłyby w języku polskim, docelowo – również po angielsku. – To ogromna pomoc dla niepełnosprawnych – zaznacza pomysłodawca wniosku, radny Paweł Bystrowski. – I dla zagubionych turystów również. Nie jest to wcale kosztowna rzecz, tym bardziej, że większość pojazdów ma nagłośnienie. Bogdan Dąsał przyznał, że niepełnosprawni postulują to od dawna, jednak nie udało się dojść do porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.

Plan działania na lata 2007-2010 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Profilaktyki oraz Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument będzie poddany pod głosowanie Rady Miasta.

Więcej Dzienik Polski.