Jak uwzględnić wydatki związane z wynajmem mieszkania?

Rzeczpospolita , autor: BON , oprac.: GR

mar 7, 2009


JAK UWZGLĘDNIĆ WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAJMEM MIESZKANIA?
Rzeczpospolita / 06.03.2009 / Autor: BON

Czy płacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, podatek od nieruchomości oraz czynsz administracyjny będą kosztami uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23. Kosztami są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kosztami uzyskania przychodów będą więc udokumentowane wydatki ponoszone przez wynajmującego na utrzymanie mieszkania, jeśli wynika to z umowy najmu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 marca 2009 r.