Czy od usług gastronomicznych dla hoteli można odliczyć podatek?

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

mar 11, 2009


CZY OD USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI MOŻNA ODLICZYĆ PODATEK
Rzeczpospolita / 10.03.2009 / Autor: Tomasz Krywan

Spółka prowadzi hotel, który nie posiada własnej restauracji, więc posiłki dla swoich klientów nabywa w znajdującej się w tym samym budynku restauracji. Czy może odliczać podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych od restauracji?

Przepisy ustawy o VAT wyłączają, co do zasady, możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych (zob. art. 88 ust. 1  pkt 4 ustawy o VAT). Mimo to na gruncie przepisów obowiązujących do końca listopada 2008 r. przyjmowano, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług gastronomicznych przysługiwało między innymi hotelom, w przypadkach gdy usługi noclegowe sprzedawane są łącznie z wyżywieniem. Przyjmowano bowiem, ze hotele takie świadczą opodatkowaną na zasadach ogólnych usługę turystyki.

Art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT został jednak 1 grudnia 2008 r. uchylony i w tej sytuacji należy uznać, że od tego dnia polskie przepisy o VAT nie pozwalają podatnikom prowadzącym hotele odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 marca 2009 r.