Jak rozliczać napiwki?

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

mar 11, 2009


JAK ROZLICZAĆ NAPIWKI?
Rzeczpospolita / 10.03.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Jeżeli właściciel restauracji zbiera napiwki do wspólnej puli i dopiero potem dzieli na pracowników, to powinien doliczyć je do ich wynagrodzeń i pobrać zaliczkę na podatek – stanowią one bowiem przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust 1 ustawy o PIT, który rozlicza pracodawca.

Pracodawca musi przypadającą na zatrudnionego kwotę (i wypłaconą) doliczyć do jego pensji, odprowadzić zaliczkę i wykazać w informacji PIT-11. Pracownik nie ponosi bowiem odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania (art. 26a § i ordynacji podatkowej). 

Jeżeli napiwki są wręczane bezpośrednio do rąk pracownika, bez odzwierciedlenia tego w jakikolwiek sposób u pracodawcy, należałoby przyjąć, że nie jest to przychód ze stosunku pracy, ale pochodzący z innych źródeł.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 marca 2009 r.