Fakturowi złodzieje

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Miarecki , oprac.: GR

marzec 22, 2009


FAKTUROWI ZŁODZIEJE
Rzeczpospolita / 18.03.2009 / Autor: Tomasz Miarecki
  
Szacuje się, że wystawionych i niezapłaconych w terminie faktur są w naszym kraju setki tysięcy. Niestety, nierzetelni odbiorcy okradający przedsiębiorców w praktyce pozostają bezkarni. Oczywiście przedsiębiorcy mogą dochodzić przed sądem należności za dostarczone towary czy wykonane usługi, ale takie sprawy rozpatruje się często miesiącami a poza tym jest to kosztowne.

Wyjściem z sytuacji wydaję się zastosowanie rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach Europy. Jako przykład skutecznego usprawnienia postępowań sądowych może służyć Austria, która wprowadziła kompleksowe unormowanie systemu elektronicznego obrotu prawnego. System ten obejmuje nie tylko możliwość wniesienia pisma do sądu przez uczestnika postępowania oraz wykorzystania tej formy przez sąd w celu doręczenia uczestnikowi określonego pisma, ale także prowadzenia akt sądowych w formie elektronicznej. Podobne systemy funkcjonują w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Wprowadzenie w Polsce tzw. jednego okienka jako jedynej formy przyjaznego państwa dla biznesu jest dalece niewystarczające.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 marca 2009 r.