Czy zwolnienie lekarskie przedłuży umowę zawartą na okres próbny?

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

mar 23, 2009


CZY ZWOLNIENIE LEKARSKIE PRZEDŁUŻY UMOWĘ ZAWARTĄ NA OKRES PRÓBNY?
Rzeczpospolita / 23.03.2009 / Autor: Sylwia Wojciechowska

Próba to czas, w którym pracodawca może ocenić przydatność pracownika do zajmowania konkretnego stanowiska, a pracownik przetestować warunki pracy. Umowa na okres próbny jest umową terminową. Maksymalny czas jej trwania wynosi trzy miesiące. Zatrudniony na próbę może również iść na płatne zwolnienie lekarskie. 

Zwolnienie lekarskie nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy w przypadku umów na okres próbny, czyli maksymalnie trzymiesięczny.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w przypadku umowy na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca – co wprost wynika z art. 177 § 2 kp. Natomiast umowa na okres próbny przekraczający miesiąc, która uległaby rozwiązaniu (w związku z upływem terminu, na jaki została zawarta) po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza

zobacz więcej >>