Dieta wypłacona kierowcy zwiększy firmowe koszty

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

kw. 1, 2009


DIETA WYPŁACONA KIEROWCY ZWIĘKSZY FIRMOWE KOSZTY
Rzeczpospolita / 31.03.2009 / Autor: Joanna Bonecka

Wydatki związane z wypłatą kierowcy będącego pracownikiem przedsiębiorcy diet w związku z odbywanymi przez niego podróżami służbowymi będą kosztem uzyskania przychodów. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2009 r. (ILPB3/423-686/08-3/KS).

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zaliczenie jednak danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Wśród wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych ustawodawca nie wymienia poniesionych przez pracodawcę na diety bądź z innego tytułu w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników. 

Wypłacana pracownikowi dieta z tytułu odbycia podróży służbowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak jednak stwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 13 stycznia 2009 r. (HPB1/415-864/08-3/AG), warunkiem niezbędnym do skorzystania z powyższego zwolnienia, określonego w art. 21 ust 1 pkt 16 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2009 r.