Współpracujący niekoniecznie musi odpowiadać za zaległości przedsiębiorcy

Rzeczpospolita , autor: Łukasz Prasołek , oprac.: GR

kwi 2, 2009


WSPÓŁPRACUJĄCY NIEKONIECZNIE MUSI ODPOWIADAĆ ZA ZALEGŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
Rzeczpospolita / 01.04.2009 / Autor: Łukasz Prasołek

Współdziałanie w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiąganie korzyści z takiej działalności przez członka rodziny przedsiębiorcy może oznaczać jego odpowiedzialność w razie powstania zaległości w ZUS z tytułu nieopłaconych składek za pracowników. W tym zakresie stosuje się bowiem art. 111 ordynacji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że osoba współpracująca w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych zawsze poniesie taką odpowiedzialność.

Osobą współpracującą w rozumieniu przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych są: małżonek, dzieci, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające, jeśli spełnione są dwa warunki: pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracy przy prowadzeniu działalności.

Z kolei przy osobie współdziałającej główny nacisk jest położony na osiąganie korzyści ze współpracy w działalności prowadzonej przez innego członka rodziny. Nie ma natomiast wymogu wspólności gospodarczej czy wspólnego zamieszkiwania.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 kwietnia 2009 r.