Jak udokumentować spełnienie warunków do otrzymania renty

Gazeta Prawna , autor: Gazeta Prawna , oprac.: GR

kwi 5, 2009


JAK UDOKUMENTOWAĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW DO OTRZYMANIA RENTY
Gazeta Prawna / 02.04.2009

Wniosek o rentę z tytułu wypadku przy pracy składa się na formularzu ZUS – Rp-1R. Należy w nim jednoznacznie wskazać, iż osoba ubiega się o przyznanie renty z tytułu wypadku przy pracy (część II pkt 1 wniosku).

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem należy dołączyć:

– kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6),

– dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,

– dowody potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia umożliwiające wyliczenie podstawy wymiaru świadczenia,

– protokół ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy,

– zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9),

– wywiad zawodowy (druk ZUS N-10).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 2 kwietnia 2009 r.