Uprawnionemu należy się albo zasiłek, albo dodatek pielęgnacyjny

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

kw. 16, 2009

Uprawnionemu należy się albo zasiłek, albo dodatek pielęgnacyjny
Rzeczpospolita / 15.04.2009 / autor: Magdalena Januszewska

To uprawniony powinien dopilnować, aby jednocześnie nie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego z gminy. W przeciwnym razie będzie musiał oddać jeden z nich.
Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:
-osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli:
a) została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
b) ukończyła 75 lat życia,
-nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
-niepełnosprawnemu dziecku; niepełnosprawnemu powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; niepełnosprawnemu umiarkowanie, jeżeli stał się nim do ukończenia 21 lat osobie, która ukończyła 75 lat – w celu częściowego pokrycia wydatków na konieczną opiekę i pomoc innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
-nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
-nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15.04.2009 r.