Trzy firmy i ZUS do wypłaty emerytur…

PARKIET , autor: Mcr , oprac.: GR

mar 16, 2007

Wicepremier Ludwik Dorn zapewniał, że każdy ubezpieczony będzie mieć zagwarantowane prawo wyboru instytucji wypłacającej emerytury z II filaru. Ten wybór może być jednak niewielki. Nie jest bowiem wykluczone, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie chciało ograniczyć liczbę podmiotów, które mogłyby uczestniczyć w zarządzaniu pieniędzmi z II filaru i wyliczaniu emerytur. Zdaniem jednego z ekspertów z tego resortu, dopuszczenie do rynku nie więcej niż trzech firm prywatnych oraz jednej instytucji państwowej zapewniłoby bezpieczeństwo systemowi i nie spowodowało podrożenia kosztów produktu – emerytury dożywotniej.

Ministerstwo pracy wyliczyło także wysokość prowizji, którą państwowy zakład emerytalny pobierałby z emerytury. Ze wstępnych szacunków wynika, Żebyłobytood3do4,5proc. (razem z opłatą za zarządzanie). Część sumy pochodzącej z prowizji poszłaby na przygotowanie ZUS do nowych zadań.

Podobnymi kosztami, według obliczeń resortu, obciążyłyby nasze świadczenie towarzystwa ubezpieczeń.

Więcej Parkiet.