ZUS umorzy zaległe składki przedsiębiorczych matek

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

kwi 27, 2009

ZUS umorzy zaległe składki przedsiębiorczych matek
GAZETA PRAWNA (2009-04-27) autor: BARTOSZ MARCZUK

 

ZUS nie będzie już egzekwował składek z tytułu prowadzenia firmy od osób zatrudnionych na etacie i przebywających równocześnie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Te zasady będą obowiązywać wstecz, tj. od 1999 roku. To efekt uchwalenia przez Sejm ustawy z 24 kwietnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. Najprawdopodobniej wejdzie ona w życie od września.

Ustawa ta podzieliła osoby prowadzące firmy i posiadające etat, które korzystały w ubiegłych latach z urlopów macierzyńskich i wychowawczych na cztery grupy:
I. osoby, które przebywały na urlopach macierzyńskich i nie zapłaciły składek, których dopominał się ZUS – będą miały je umorzone wraz z ewentualnymi odsetkami,
II. osoby, które przebywając na takim urlopie składki opłaciły – zyskają prawo do ich zwrotu,
III. osoby, które korzystały z urlopów wychowawczych i za ten okres nie zapłaciły składek do ZUS z tytułu prowadzonej firmy – będą miały umorzone te należności wraz z ewentualnymi odsetkami,
IV. osoby, które opłaciły składki do ZUS (ewentualnie z odsetkami) za okres przebywania na urlopie wychowawczym – zyskają one jedynie prawo do zwrotu odsetek – od 2010 roku, w okresie pięciu lat.

 

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 27.04.2009 r.