Co dalej ze świadczeniami za choroby zawodowe?

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 11, 2009


Jeśli rząd nie zdąży z opracowaniem nowych przepisów dotyczących wykazu chorób zawodowych, pracownikom pozostanie dochodzenie odszkodowań w procesach cywilnych.

Powodem całego zamieszania jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r. (sygn P 23/07). TK uznał wtedy, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy nie określa wytycznych co do treści rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych i przez to jest niezgodny z konstytucją. W efekcie wraz z utratą mocy przepisu uznanego za niekonstytucyjny przestanie obowiązywać wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych.

Rządowe Centrum Legislacyjne przygotowało już projekt nowych regulacji. Wymuszona przez Trybunał nowela kodeksu pracy nie została jednak jeszcze zaakceptowana przez Radę Ministrów. Wydaje się więc niemożliwe, aby udało się zdążyć z ich nowelizacją w niecałe dwa miesiące – do 3 lipca 2009 r.

Jeżeli nowe przepisy nie zostaną uchwalone na czas, nie będzie podstaw do przyznawania tego typu świadczeń tym, którzy normalnie powinni je otrzymać.

Pracownikom pozostaną więc jedynie procesy o odszkodowania za utratę zdrowia oparte na przepisach kodeksu cywilnego. W razie wygranej pracownika odszkodowania za chorobę zawodową i renty z tytułu utraty zdrowia musieliby wypłacać pracodawcy, a nie jak dotychczas ZUS.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2009 r.