Starsi pracownicy tracą na chorobowym

Rzeczpospolita (2009-05-15), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 18, 2009


Lepiej, aby osoba po 50, roku życia nie przebywała w szpitalu między 15. a 33. dniem choroby. Zamiast 80 proc. wynagrodzenia dostanie wówczas 70-proc. zasiłek

Od lutego br. pracodawcy o połowę krócej wypłacają wynagrodzenie chorobowe pracownikom po 50, roku życia. Zmianę art. 92 kodeksu pracy przyniosła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 6 poz. 33).

W przypadku gdy zachoruje podwładny, który ukończył 50 lat, to pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli choroba trwa dłużej, to wypłatę przejmuje ZUS. Miesięczny zasiłek chorobowy na podstawie art. 11 ust. 1 i 1a tej ustawy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Z tym że za okres pobytu w szpitalu jest on wypłacany w niższej kwocie 70 proc. tej podstawy.

Oznacza to, że przebywający w szpitalu pracownik, który ukończył 50 lat, otrzyma świadczenie na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru od 15 dnia niezdolności do pracy, a ten, który nie ukończył 50 lat, obniżone świadczenie otrzyma dopiero od 34 dnia niezdolności do pracy.

Zniwelowanie skutków niefortunnej nowelizacji jest możliwe poprzez wprowadzenie zmian do ustawy chorobowej, tak aby w początkowym okresie pobierania zasiłku starszy pracownik przebywający w szpitalu otrzymywał go w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.