Od kiedy obowiązuje nowy przepis o PIT-11

Rzeczpospolita (2009-05-25), autor: Katarzyna Jędzrzejewska , oprac.: GR

Maj 25, 2009

Od początku 2009 r. pracodawca, który w trakcie roku rozstanie się z pracownikiem, nie musi już spieszyć się z wystawieniem mu PIT-11. Problem jest z zatrudnionymi, którzy odchodzili z firmy w ostatnich miesiącach 2008 r.
 
Do końca 2008 r. z art. 39 ust. 2 ustawy o PIT wynikało, że jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, to płatnicy musieli sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Od 1 stycznia 2009 r. taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek w tej sprawie, przy czym w takiej sytuacji PIT-11 należy wystawić w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeśli pracownik tego nie uczyni, to płatnik wystawia PIT-11 do końca lutego.

Na datę obowiązku wystawienia imiennej informacji PIT-11 wpływa data powstania obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy, chyba że przepisy intertemporalne inaczej to regulują. Ponieważ w tej kwestii brak jest przepisów przejściowych, to nie można rozciągać nowego brzmienia art. 39 ust. 2 ustawy o PIT na stan sprzed daty wejścia w życie tej zmiany.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2009 r.