Wypłata ekwiwalentu nie jest uznaniowa

Rzeczpospolita (2009-05-25), autor: IRB , oprac.: GR

maj 25, 2009

Musiałem się rozstać z pracownikiem. Pomogłem mu jednak znaleźć pracę w innej firmie. Niestety, nie odpowiadały mu warunki zatrudnienia zaproponowane w nowym miejscu. Odmówił przyjęcia zaproponowanej mu pracy. Czy w związku z tym, że odrzucił propozycję pracy, mogę nie wypłacić mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Nie. Pracodawca może polecić zwalnianego pracownika innemu pracodawcy, chociaż nie ma takiego obowiązku. Podwładny natomiast sam musi rozstrzygnąć, czy polecona praca, stanowisko i pensja mu odpowiadają. Były szef jednak nie może uzależnić wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika od przyjęcia przez niego pracy w innej firmie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2009 r.